Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
ΕΜΣΤ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΜΣΤ

30/11 - 14/12/2020

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΜΣΤ», συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00  €,  πλέον Φ.Π.Α. 24%

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 14/12/2020 στις 10 το πρωί.

Σχετικά αρχεία:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Πυρόσβεση-Πυρανίχνευση 2020-21.pdf

ΤΕΥΔ – Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης

 

 

 

 

Φωτογραφία: Δημήτρης Μπλούκας

EL / EN