Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
ΕΜΣΤ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Προθεσμία έως 17/01/2020

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την υπεκμίσθωση των δύο χώρων εστίασης (εστιατόριο-καφέ).

Προθεσμία υποβολής προσφορών: έως 17/01/2020

Σχετικά αρχεία:

Περίληψη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Παράρτημα Διαγωνισμού – Τοπογραφικά Σχεδιαγράμματα

Διευκρινίσεις Διακήρυξης 2298 ΕΜΣΤ

Πρακτικά αξιολόγησης προσφορών

Πρακτικά απόφασης – Άγονος διαγωνισμός

 

 

EL / EN