Πίνακες αποτελεσμάτων ΣΟΧ1/2022 ανακοίνωσης ΕΜΣΤ

Δημοσιεύουμε σήμερα, 13 Ιουλίου 2022, τους πίνακες αποτελεσμάτων της ΣΟΧ1/2022 Ανακοίνωσης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης για την πρόσληψη:
Ενός (1) Υπαλλήλου ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών,
Τριών (3) Υπαλλήλων ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΤΑΜΙΩΝ με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών και
Τριών (3) Υπαλλήλων ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών.

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ:
1. Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας ΤΕ Πληροφορικής
2. Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας ΔΕ Ταμιών
3. Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας ΔΕ Φυλάκων
4. Πίνακας Απορριφθέντων

EL / EN