Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
ΕΜΣΤ

ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΜΣΤ

27/04/2018

Λόγω διαδικαστικού κωλύματος το ΔΣ του ΕΜΣΤ κατά την 27.4.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε τη μη διεξαγωγή του Διαγωνισμού για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΜΗΝΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ».

EL / EN