Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
ΕΜΣΤ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΕΚ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΕΜΣΤ ΜΕΣΩ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

30/01/2019

Δημοσίευση ΦΕΚ Μετατάξεων στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας ( Ν. 4440/2016) από τον  Α΄ Κύκλο και τον Β΄ Κύκλο Κινητικότητας του 2018

ΦΕΚ Γ56 28.01.2019

 

 

 

 

Φωτογραφία: Δημήτρης Μπλούκας

EL / EN