ΚΑΛΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΣΤΟ ΕΜΣΤ

ΕΜΣΤ

 

 

 

 

Ο «Όμιλος Χορωδίας» των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων του Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο) την Πέμπτη 21.12 στις 12μ. θα βρίσκεται στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης με χριστουγεννιάτικα κάλαντα, τραγούδια και ευχές.

Ιστοσελίδα Μαράσλειου

 

EL / EN