Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
ΕΜΣΤ

ΚΑΛΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΣΤΟ ΕΜΣΤ

21/12/2017

ΕΜΣΤ

 

 

 

 

Ο «Όμιλος Χορωδίας» των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων του Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο) την Πέμπτη 21.12 στις 12μ. θα βρίσκεται στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης με χριστουγεννιάτικα κάλαντα, τραγούδια και ευχές.

Ιστοσελίδα Μαράσλειου

 

EL / EN