Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
ΕΜΣΤ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ2/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

10/07/2020

Αποτελέσματα της ΣΟΧ2/2020  Ανακοίνωσης

 

Δημοσιεύουμε επί το ορθόν τα αποτελέσματα της ΣΟΧ2/2020 Ανακοίνωσης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης για την πρόσληψη 13 Υπαλλήλων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών.

Πίνακας κατάταξης ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ (θέση 1)

Πίνακας κατάταξης ΔΕ ΤΑΜΙΕΣ (θέσεις 3)

Πίνακας κατάταξης ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ (θέσεις 8)

Πίνακας ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ

 

 

EL / EN