ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΜΣΤ

Λόγω διαδικαστικού κωλύματος το ΔΣ του ΕΜΣΤ κατά την 27.4.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε τη μη διεξαγωγή του Διαγωνισμού για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΜΗΝΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ».

EL / EN