Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
ΕΜΣΤ

ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΣΤ

Στο Πωλητήριο του ΕΜΣΤ διατίθενται πλούσια σειρά από παλαιότερους καταλόγους, οδηγούς και εκδόσεις ελληνικές και ξενόγλωσσες από τις συνεργασίες και τις εκθέσεις του ΕΜΣΤ στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αφίσες και γραφική ύλη.

Τηλέφωνο: 211 1019053

 

 

 

Φωτογραφία: Vladislav Zukovsky

EL / EN