Τα χρόνια της αμφισβήτησης: Η τέχνη του ‘70 στην Ελλάδα

Τα χρόνια της αμφισβήτησης: Η τέχνη του ‘70 στην Ελλάδα, επιμ. Μπία Παπαδοπούλου, Αθήνα : ΕΜΣΤ, 2006

EL / EN