Ομάδα Τessera, Σχέδιο ΦΙΞ, 2002

Μεγάλος Αδερφός. Αρχιτεκτονική & Παρακολούθηση

Πρώην εργοστάσιο Φιξ

Στην έκθεση αυτή, με την οποία το Μουσείο εγκαινίασε τη σειρά των αρχιτεκτονικών εκθέσεων, παρουσιάστηκαν ψηφιακές προτάσεις και κτίρια υπό κατασκευή, που ανιχνεύουν και εξετάζουν τους τρόπους με τους οποίους η σύγχρονη αρχιτεκτονική ενθαρρύνει, επιτρέπει, οργανώνει ή αντίθετα παρεμποδίζει και απαγορεύει την παρακολούθηση μέσα στο χώρο.

Επιμέλεια: Μέμος Φιλιππίδης