Φωτογραφία: Κατερίνα Παρασκευά

ΕΜΣΤ Aνοιχτό

Το ΕΜΣΤ και οι ιστορίες του

Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων (-1)

Στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων του ΕΜΣΤ στο -1 παρουσιάζεται έκθεση με τίτλο ΕΜΣΤ Ανοιχτό: Το ΕΜΣΤ και οι ιστορίες του, με την ιστορία του μουσείου, μέσα από ένα Οπτικό Χρονολόγιο, από την έναρξη της λειτουργίας του. Οι εκθέσεις, οι δράσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και η μετακίνηση του μουσείου από χώρο σε χώρο καθόρισαν την πορεία του μέχρι την εγκατάστασή του στη μόνιμη στέγη του. Μέσα από μια αφήγηση και ιστορικά τεκμήρια – φωτογραφίες, περιηγήσεις, αφίσες, μπάνερ, βίντεο-  το κοινό έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει σε όλη την πορεία και το παρελθόν του μουσείου που διαμόρφωσε το παρόν του.

Επιμέλεια: Κασσιανή Μπένου
Σχεδιασμός έκθεσης – Γραφιστικός Σχεδιασμός: Δήμητρα Χρονά – Schema
Αρχιτεκτονική Επίβλεψη – Παραγωγή: Ηρώ Νικολακέα