ΕΜΣΤ Aνοιχτό

Το ΕΜΣΤ και οι ιστορίες του

Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων (-1)

Στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων του ΕΜΣΤ στο -1 παρουσιάζεται έκθεση με τίτλο ΕΜΣΤ Ανοιχτό. Το ΕΜΣΤ και οι ιστορίες του, με την ιστορία του μουσείου, μέσα από ένα Οπτικό Χρονολόγιο, από την έναρξη της λειτουργίας του. Οι εκθέσεις, οι δράσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και η μετακίνηση του μουσείου από χώρο σε χώρο καθόρισαν την πορεία του μέχρι την εγκατάστασή του στη μόνιμη στέγη του. Μέσα από μια αφήγηση και ιστορικά τεκμήρια – φωτογραφίες, περιηγήσεις, αφίσες, μπάνερ, βίντεο-  το κοινό έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει σε όλη την πορεία και το παρελθόν του μουσείου που διαμόρφωσε το παρόν του.

Φωτογραφία: Κατερίνα Παρασκευά

Επιμέλεια: Κασσιανή Μπένου
Σχεδιασμός έκθεσης – Γραφιστικός Σχεδιασμός: Δήμητρα Χρονά – Schema
Αρχιτεκτονική Επίβλεψη – Παραγωγή: Ηρώ Νικολακέα