ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΜΣΤ ΜΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ξενάγηση στις τρέχουσες εκθέσεις του ΕΜΣΤ με διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα

05/01/2012 στις 17:00

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) σε συνεργασία με τη Μονάδα Ακαδημαϊκής Στήριξης και Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2012 στις 17.00 οργανώνει ξενάγηση από την Επιμελήτρια Εκπαίδευσης του ΕΜΣΤ Μαρίνα Τσέκου με ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από την Ουρανία Αναστασιάδου, Επιστημονική Υπεύθυνη της Μονάδας Α.Σ.Π.Φ.μεΑ., στις τρέχουσες εκθέσεις του ΕΜΣΤ: Γιώργος Χατζημιχάλης. Ο ζωγράφος Α.Κ. Ένα Μυθιστόρημα και Νίνα Παπακωνσταντίνου Αντί γραφής.

Η ξενάγηση πραγματοποιείται για τους κωφούς φοιτητές και αποφοίτους της ΑΣΚΤ και θα είναι ανοικτή για όλα τα μέλη της κοινότητας των κωφών καθώς και για το ευρύ κοινό.

Πληροφορίες:
9:00-17:00 στα τηλέφωνα:
210 9242111-3, εσ.23 (κα Μαρίνα Τσέκου)