Χρόνης Μπότσογλου, CXVΙ Αφιέρωμα στον Μπουζιάνη, 1986

Οι Καλλιτέχνες Συναντούν το Κοινό

Χρόνης Μπότσογλου

Πρώην εργοστάσιο Φιξ

Χρόνης Μπότσογλου
Στο πλαίσιο της έκθεσης: 7 + 7 – Από τις συλλογές του ΕΜΣΤ