Μανώλης Μπαμπούσης, Βολτέρρα, 1973

Οι Καλλιτέχνες Συναντούν το Κοινό

Μανώλης Μπαμπούσης

Πρώην εργοστάσιο Φιξ

Μανώλης Μπαμπούσης
Στο πλαίσιο της έκθεσης: Μανώλης Μπαμπούσης – Έργα 1973-2003.