ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΟ ΚΟΙΝΟ – ΛΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Οι καλλιτέχνες συναντούν το κοινό

14/02/2004

Λίνα Θεοδώρου

Στο πλαίσιο της έκθεσης: Σύνοψις 3 – Μαρτυρίες: Μεταξύ μυθοπλασίας και πραγματικότητας.