Λίνα Θεοδώρου, Invisible Future Systems part 3: Fleshpack.com human delivery, 2003

Οι Καλλιτέχνες Συναντούν το Κοινό

Λίνα Θεοδώρου

Πρώην εργοστάσιο Φιξ

Λίνα Θεοδώρου
Στο πλαίσιο της έκθεσης: Σύνοψις 3 – Μαρτυρίες: Μεταξύ μυθοπλασίας και πραγματικότητας.