Κώστας Τσόκλης, Το όραμα, 1959

Οι Καλλιτέχνες Συναντούν το Κοινό

Κώστας Τσόκλης

Πρώην εργοστάσιο Φιξ

Κώστας Τσόκλης
Στο πλαίσιο της έκθεσης: 7 + 7 – Από τις συλλογές του ΕΜΣΤ.