Γιώργος Χατζημιχάλης, Σχιστή οδός, Το τρίστρατο όπου ο Οιδίποδας φόνευσε τον Λάιο. Περιγραφή και ιστορία της διαδρομής Θηβών, Κορίνθου, Δελφών, 1990-1995/97

Οι Καλλιτέχνες Συναντούν το Κοινό

Γιώργος Χατζημιχάλης

Πρώην εργοστάσιο Φιξ

Γιώργος Χατζημιχάλης
Στο πλαίσιο της έκθεσης: 7 + 7 – Από τις συλλογές του ΕΜΣΤ.