Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
ΕΜΣΤ

ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΟ ΚΟΙΝΟ – ΓΙΑΚΟΒ ΣΑΡΙΡ

16/10/2002

Οι καλλιτέχνες συναντούν το κοινό

16/10/2002

Γιακόβ Σαρίρ

Στο πλαίσιο της έκθεσης: Σύνοψις 2 – Θεολογίες.

EL / EN