ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΟ ΚΟΙΝΟ – ΓΙΑΚΟΒ ΣΑΡΙΡ

Οι καλλιτέχνες συναντούν το κοινό

16/10/2002

Γιακόβ Σαρίρ

Στο πλαίσιο της έκθεσης: Σύνοψις 2 – Θεολογίες.