Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
ΕΜΣΤ

ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΟ ΚΟΙΝΟ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΗΘΕΙΝΟΣ

06/11/2002

Οι καλλιτέχνες συναντούν το κοινό

06/11/2002

Δημήτρης Αληθεινός

Στο πλαίσιο της έκθεσης: Σύνοψις 2 – Θεολογίες.

EL / EN