Οι Καλλιτέχνες Συναντούν το Κοινό

Κώστας Τσόκλης

Πρώην εργοστάσιο Φιξ

Κώστας Τσόκλης
Στο πλαίσιο της έκθεσης: Αποκτήματα 2001 – 2002. Ζωγραφική και Εγκαταστάσεις.