ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΟ ΚΟΙΝΟ – ΑΛΛΑΝ ΣΕΚΟΥΛΑ, ΓΙΑΝ ΠΕΙ ΜΙΝΓΚ

Οι καλλιτέχνες συναντούν το κοινό

11/12/2003

Άλλαν Σεκούλα, Γιαν Πέι Μινγκ

Στο πλαίσιο της έκθεσης: Σύνοψις 3 – Μαρτυρίες: Μεταξύ μυθοπλασίας και πραγματικότητας.