2021

3 Σεπτεμβρίου, 2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης του Διοικητικού-Οικονομικού Διευθυντή του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 22.09.2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης απευθύνει Δημόσια Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάτωθι θέση ευθύνης επιπέδου Διοικητικής και Οικονομικής Διεύθυνσης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης που λειτουργεί ως επιμέρους υπηρεσιακή μονάδα σε επίπεδο Διεύθυνσης του εποπτευομένου από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δημοσίου νομικού προσώπου (Ν.Π.Ι.Δ).

Μπορείτε να βρείτε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο παρακάτω αρχείο:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον Οικονομικό – Διοικητικό Διευθυντή του ΕΜΣΤ.pdf

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη, 22.09.2021 έως τις 18.00

2021

16 Απριλίου, 2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΜΣΤ

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΜΣΤ»

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 29.04.2021
Σχετικά αρχεία:
ΤΕΥΔ -Διαγωνισμός Καθαριότητας 2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΜΣΤ _2021.pdf

2021

26 Μαρτίου, 2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

To Ν.Π.Ι.Δ με τίτλο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού
60.000.00€, πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Σχετικά αρχεία:
4.ΤΕΥΔ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
4.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 2021