ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ

172 έργα 78 Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών

Από 24.02.2020

Όροφοι 2-3-4

Διαδικτυακές ημερίδες – Θεωρήματα 2

08-09.01.2021

Online

Θεωρήματα 2: Περί Ιστορίας

01.10 - 22.11.2020

Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων (-1)