Έκθεση της Μόνιμης Συλλογής

172 έργα 78 Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών

Από 24.02.2020

Όροφοι 2-3-4

UBUNTU

Πέντε δωμάτια από τη Συλλογή Χάρη Δαυίδ

22.10.2020 - 22.08.2021

Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων (Ισόγειο)

Διαδικτυακές ημερίδες – Θεωρήματα 2

Online

Θεωρήματα 2: Περί Ιστορίας

01.10 - 22.11.2020

Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων (-1)