ΕΜΣΤ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΕΜΣΤ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Διευθυντή στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), καθορισμός ειδικών προσόντων, συγκρότηση επιτροπής επιλογής και κριτήρια επιλογής

Σχετικό έγγραφο: ΦΕΚ Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προθεσμία υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την θέση του Διευθυντή του ΕΜΣΤ.

Σας ενημερώνουμε ότι η τελευταία δημοσίευση στον Τύπο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του ΕΜΣΤ  έγινε στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ στις 13.11.2018. Η αποκλειστική προθεσμία των τριάντα (30) ημερών που προβλέπεται για την υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας (ΦΕΚ 31/ΤΕΥΧΟΣ Α.Σ.Ε.Π./06.11.2018) ξεκινά από τις 14.11.2018.

EL / EN