ΕΜΣΤ

Επιλεγμένα άρθρα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑΕΚΘΕΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ

 

Το ενδιαφέρον του Τύπου για το ΕΜΣΤ είναι μεγάλο και τοποθετεί το Μουσείο στις λίστες με τα πιο σημαντικά νέα Μουσεία και προορισμούς.

57η Μπιενάλε Βενετίας -Εθνική Συμμετοχή
EL / EN