ΕΜΣΤ

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης υπόκειται στις διατάξεις του νόμου του ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις.
Αυτήν την περίοδο δεν υπάρχει ανοικτή προκήρυξη για προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου.

EL / EN