ΕΜΣΤ
Αποτελέσματα της ΣΟΧ1/2017 Ανακοίνωσης
Δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα της ΣΟΧ1/2017 Ανακοίνωσης του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης για την πρόσληψη 15 ατόμων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών.

101 – ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ – (θέσεις 2)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
 ——————————————————————  ———————-
102 – ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – (θέσεις 1) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
 ——————————————————————  ———————-
103 – ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – (θέσεις 1) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
 ——————————————————————  ———————-
104 – ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – (θέσεις 1)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
 ——————————————————————  ———————-
105 – ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – (θέσεις 1)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
 ——————————————————————  ———————-
106 – ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ – (θέσεις 2)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
 ——————————————————————  ———————-
107 – ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ – (θέσεις 2) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
 ——————————————————————  ———————-
108 – ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – (θέσεις 1)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
 ——————————————————————  ———————-
109 – ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – (θέσεις 1)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
 ——————————————————————  ———————-
110 – ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – (θέσεις 1) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
 ——————————————————————  ———————-
111 – ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – (θέσεις 2) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
Αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2014 Ανακοίνωσης
101 – ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
 ——————————————————————  ———————-
102 – ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
 ——————————————————————  ———————-
103 – ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
 ——————————————————————  ———————-
104 – ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
 ——————————————————————  ———————-
105 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
 ——————————————————————  ———————-
106 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
 ——————————————————————  ———————-
107 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
 ——————————————————————  ———————-
108 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
 ——————————————————————  ———————-
109 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ
EL / EN