ΕΜΣΤ

ΟΙ HACKITECTURA ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ

8/12/2010

08/12/2010

Διαλέξεις – Συζητήσεις

Οι Hackitectura μιλούν για το έργο τους

Απόσπασμα από την παρουσίασή τους http://fixit-emst.blogspot.com/2010/12/hackitectura-talk-about-their-project.html

 

 

Φωτογραφία: HACKITECTURA, Mapping the commons, Athens
Εγκατάσταση

EL / EN