ΕΜΣΤ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

1/01/2000

Οι καλλιτέχνες συναντούν το κοινό

Παρουσίαση των έργων όλων των συμμετεχόντων καλλιτεχνών

Στο πλαίσιο της έκθεσης: Σύνοψις 1 – Επικοινωνίες.

EL / EN