ΕΜΣΤ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ ‘ΠΟΥΣΚΙΝ’ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΣΑΛΑΧΟΥΡΗ

1/02/2003

1/02/2003

Άλλες εκδηλώσεις

Παρουσίαση της όπερας ‘Πούσκιν’ του Φίλιππου Τσαλαχούρη

EL / EN