ΕΜΣΤ

ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΟ ΚΟΙΝΟ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΗΘΕΙΝΟΣ

6/11/2002

6/11/2002

Οι καλλιτέχνες συναντούν το κοινό

Δημήτρης Αληθεινός

Στο πλαίσιο της έκθεσης: Σύνοψις 2 – Θεολογίες.

EL / EN