ΕΜΣΤ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩN

12/10 - 25/10/2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ &ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ

01/10 – 15/10/2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩN

26/09 – 11/10/2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ

22/09 - 04/10/2018

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ

4 - 15 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΜΣΤ

LEADING CULTURE DESTINATIONS 2018

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΜΣΤ

ΤΟ ΕΜΣΤ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ ΤΟΝ ΓΛΥΠΤΗ ΘΟΔΩΡΟ

ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΜΣΤ

27/04/2018

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΣΤΟ ΕΜΣΤ

13/04 - 14/04/2018

ΕΜΣΤ

ΤΑ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΦΟΡΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

28/03/2018

ΕΜΣΤ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ GR DESIGN – ΕΜΣΤ

15/03/2018

ΕΜΣΤ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ-ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ

14/03/2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

14/03/2018

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΣΤ & ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

FACE FORWARD ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ …ΣΤΟ ΕΜΣΤ

20/12/2017 - 13/02/2018

ΕΜΣΤ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΣΤ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΛΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΣΤΟ ΕΜΣΤ

21/12/2017

ΕΜΣΤ

ΤΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΜΣΤ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ

ΕΜΣΤ Νέα

ΕΜΣΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Les réalisateurs – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 15 ΑΤΟΜΩΝ – ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 8 ΜΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΣΤ

ΕΜΣΤ – DOCUMENTA 14

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

21/06/2017

ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ΠΑΕΙ… ΜΟΥΣΕΙΟ

26/05/2017

ΕΜΣΤ

ΤΟ ΕΜΣΤ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ

Γιάννης Κουνέλλης, 23 Μαρτίου 1936 – 16 Φεβρουαρίου 2017

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ – ΕΜΣΤ

EL / EN