ΕΜΣΤ

FACE FORWARD ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ …ΣΤΟ ΕΜΣΤ

20/12/2017 - 13/02/2018

ΕΜΣΤ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΣΤ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΛΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΣΤΟ ΕΜΣΤ

21/12/2017

ΕΜΣΤ

ΤΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΜΣΤ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ

ΕΜΣΤ Νέα

ΕΜΣΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Les réalisateurs – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 15 ΑΤΟΜΩΝ – ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 8 ΜΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΣΤ

ΕΜΣΤ – DOCUMENTA 14

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

21/06/2017

ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ΠΑΕΙ… ΜΟΥΣΕΙΟ

26/05/2017

ΕΜΣΤ

ΤΟ ΕΜΣΤ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ

Γιάννης Κουνέλλης, 23 Μαρτίου 1936 – 16 Φεβρουαρίου 2017

EL / EN