ΕΜΣΤ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΜΣΤ

La veritá é sempre un’ altra- Η αλήθεια είναι πάντα μία άλλη

21/09-11/11/2018

GALLERIA NAZIONALE - ΡΩΜΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ – ΕΜΣΤ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ – ΕΜΣΤ

27/09-18/11/2018 & 07/02-03/03/2019

ΘΕΑΤΡΟ REX – ΣΚΗΝΗ «ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ»

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ – ΕΜΣΤ

17.10-18.11-2018

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ (-1) - ΘΕΑΤΡΟ ΡΕΞ - ΣΚΗΝΗ "ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥ"

Face Forward …into my home

14/09-14/10/2018

Στοά Μακάσι - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩN

12/10 - 25/10/2018

EL / EN