ΕΜΣΤ

ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ: ΑΜΒΕΡΣΑ – ΑΘΗΝΑ

28/04 – 03/09/2017

ΑΜΒΕΡΣΑ ΜΟΥΣΕΙΟ Μ ΗΚΑ

ΕΜΣΤ DOCUMENTA 14 ΑΘΗΝΑ – ΚΑΣΕΛ

08/04 – 16/07/2017

ΕΜΣΤ

ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ: ΑΘΗΝΑ – ΑΜΒΕΡΣΑ

31/10/2016 - 29/01/2017

EL / EN