ΕΜΣΤ

ΤΟ ΕΜΣΤ ΣΤΗΝ documenta 14

10/06 - 17/09/2017

ΚΑΣΕΛ

ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ: ΑΜΒΕΡΣΑ – ΑΘΗΝΑ

28/04 – 03/09/2017

ΑΜΒΕΡΣΑ ΜΟΥΣΕΙΟ Μ ΗΚΑ

Η documenta 14 ΣΤΟ ΕΜΣΤ

08/04 – 16/07/2017

ΕΜΣΤ

ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ: ΑΘΗΝΑ – ΑΜΒΕΡΣΑ

31/10/2016 - 05/02/2017

EL / EN