ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

empty-proemises-submissions-call

Empty Pr(oe)mises

Empty Pr(oe)mises είναι ένα διαδικτυακό project  που διεξάγεται μέσα από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα και συνεπιμελούνται η διευθύντρια του ΕΜΣΤ κ. Κατερίνα Κ...