ΕΜΣΤ

EMPTY PRO(E)MISES

Genii Loci. Ελληνική Τέχνη από το 1930 έως σήμερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΠΙΤΙ

ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ: ΑΘΗΝΑ – ΑΜΒΕΡΣΑ

31/10/2016 - 29/01/2017

EL / EN