ΕΜΣΤ

JAN FABRE GLASS AND BONE SCULPTURES 1977–2017

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 57ΗΣ ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ: ΑΜΒΕΡΣΑ – ΑΘΗΝΑ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΜΒΕΡΣΑΣ (Μ ΗΚΑ)

57Η ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

13/05/2017 – 26/11/2017

ΕΜΣΤ DOCUMENTA 14 ΑΘΗΝΑ / ΚΑΣΕΛ

8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

EMPTY PRO(E)MISES

Genii Loci. Ελληνική Τέχνη από το 1930 έως σήμερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΠΙΤΙ

ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ: ΑΘΗΝΑ – ΑΜΒΕΡΣΑ

31/10/2016 - 29/01/2017

EL / EN