ΕΜΣΤ

ΒΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΡΧΕΓΟΝΟ ΜΕΛΛΟΝ

16/11/2018 - 16/06/2019

ΠΑΛΕΡΜΟ- ΤΟΡΙΝΟ- ΤΕΡΓΕΣΤΗ

EL / EN