ΕΜΣΤ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ – ΕΜΣΤ

17.10-18.11-2018

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ (-1) - ΘΕΑΤΡΟ ΡΕΞ - ΣΚΗΝΗ "ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥ"

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ – ΕΜΣΤ

27/09-18/11/2018 & 07/02-03/03/2019

ΘΕΑΤΡΟ REX – ΣΚΗΝΗ «ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ»

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ – ΕΜΣΤ

EL / EN