ΕΜΣΤ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ – ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΦΙΞ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ – ΕΜΣΤ

ΒΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΡΧΕΓΟΝΟ ΜΕΛΛΟΝ

16/11/2018 - 16/06/2019

ΠΑΛΕΡΜΟ- ΤΟΡΙΝΟ- ΤΕΡΓΕΣΤΗ

QUANDO SCOPPIA LA PACE (Όταν εκρήγνυται η ειρήνη)

04/11/2018

VITTORIO VENETO

ΣΤΕΓΗ – ΕΜΣΤ WAEL SHAWKY: THE CABARET CRUSADES

28-30/12/2017

ΕΜΣΤ

EMPTY PRO(E)MISES

EL / EN