ΕΜΣΤ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΣΤ – ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

06/04/2017

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΣΤ – ΕΚΠΑ

24/05, 31/05, 26/05 & 02/06/2017

72ο & 87ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩN – KENTRIDGE

18 - 19/5/2017 ΠΡΟΒΟΛΗ ΦΙΛΜ WILLIAM KENTRIDGE

ΕΜΣΤ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

«LAGUNE» DENIS SAVARY

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ 19/05/2016

ΕΜΣΤ

Μ.Ε.Σ.Α. ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

27/6 - 03/07/2016

ΕΜΣΤ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΕΜΣΤ - ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 21/06/2016

ΕΜΣΤ

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ – Ο ΔΡΟΜΟΣ

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ 17 - 18/12/2016

ΕΜΣΤ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

11/01 - 29/03/2017

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΕΣ 19/01 - 28/01/2017

ΕΜΣΤ

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 19/01 - 05/02/2017

ΕΜΣΤ

EL / EN

ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΕΜΣΤ