ΕΜΣΤ

ΠΡΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ: ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ – ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

8/11/2017 - 30/11/2017

ΕΜΣΤ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΣΤ-ΣΧΟΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ FOCUS -ΦΩΤ/ΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 18 ΑΝΩ

11/05 - 18/07/2017

ΕΜΣΤ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΟ ΕΜΣΤ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2017

13-14/07/2017

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, Παλιό Μηχανοστάσιο ΟΣΕ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΣΤ – ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

06/04/2017

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΜΣΤ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

18/06/2012 - 01/07/2012

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

08/10/2011

EL / EN