ΕΜΣΤ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΣΤ-ΕΚΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

04/10/2017 - 20/12/2017

ΕΜΣΤ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

21/06/2017

ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

11/01/2017 - 29/03/2017

EL / EN