© ΕΜΣΤ 2013
Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (75%)
ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (25%)
Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ)
Αθήνα, 117 43 / 210 9242111- 3

                                                                                     Facebook twitter YouTube